Politica de confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastre personale este extrem de importantă pentru noi, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în Romania.

Vom partaja doar anumite părți din datele dumneavoastră personale, numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:

 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • Altor entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

Vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți doar în următoarele situații:

 • În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;
 • Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;
 • În cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
 • Pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României. Nu vom transfera aceste date unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagina web fără o informare prealabilă. “Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Societate în privința utilizării acestui site web. Societatea își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI (VIZITATORI)

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, în calitate de utilizator (vizitator), responsabilitățile dumneavoastră sunt următoarele:

 • Să oferiți date reale, corecte și complete despre dumneavoastră în cadrul formularului de înregistrare;
 • Atunci când situația cere să modificați datele de înregistrare pentru a fi reale, corecte și complete.

Ne rezervăm dreptul de a prelucra și folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a vă informa asupra acțiunilor de marketing și ofertelor companiei.

Tot în calitate de utilizator (vizitator) vă asumați următoarele obligații:

 • Să nu publicați materiale care conțin viruși sau alte programe distructive, care au rolul de a a distruge acest sistem sau orice sistem sau informație conexe acestui site web;
 • Să nu publicați materiale cu drept de autor dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialele respective;
 • Să nu publicați materiale obscene, denigratoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale sau informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 • Să nu publicați una sau mai multe imagini sau afirmații care contravin normelor legale în vigoare.

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Obiectul major al politicii de protecția datelor cu caracter personal este de a asigura conformitatea cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal și de a minimiza riscurile prin prevenirea incidentelor de protecția datelor cu caracter personal și reducerea impactului lor potențial.

Obiectivele generale privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 • Creșterea încrederii clienților în serviciile oferite de CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Creșterea competitivității serviciilor prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru activitatea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Identificarea, analizarea și evaluarea realistă a riscurilor privind datele cu caracter personal;
 • Reducerea impactului negativ al unor potențiale riscuri privind protecția datelor cu caracter personal asupra activității companiei;
 • Asigurarea demonstrării responsabilității CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. privind protecția datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește implementarea masurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a demonstra conformitatea cu GDPR;
 • Îndeplinirea integrală a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile solicitate de parteneri;
 • Creșterea gradului de conștientizare a importanței protecției datelor cu caracter personal în rândul angajaților;
 • Asigurarea de planuri și resurse pentru supraviețuirea și revenirea în cazul unor situații de urgență;
 • Asigurarea unor canale eficiente de notificare ANSPDCP si persoanele vizate privind incidente de securitate în domeniul protecției datelor.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal are ca scop stabilirea cadrului de reglementare internă care implică prelucrări de date cu caracter personal, precum și pentru asigurarea conformității cu normele și regulamentele în vigoare aplicabile. Acestea sunt obligatorii pentru toți angajații CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.

În acest sens, in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. asigură:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate ale căror date sunt colectate de către societate și ale angajaților săi, în conformitate cu prevederile legale;
 • Respectarea principiilor de protecția datelor in activitățile operaționale ale societatii;
 • Transparența în legătură cu categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul companiei, precum si in legătură cu scopurile prelucrărilor, destinatarii datelor cu caracter personal;
 • Drepturile persoanelor vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere și dreptul de a se adresa justiției;
 • Implementarea unor masuri tehniceși organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii și condițiile de utilizare a acestui site web sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Vă invităm să găsiți mai jos detaliile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest sens. Operatorul de date cu caracter personal este CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în The Grand Offices JW Mariott, etaj 6, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, București („operatorul de date” sau „CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L” sau „Societatea”).

Scopul prelucrării: Datele dumneavoastră personale furnizate prin intermediul acestui site web vor fi folosite în scopul realizării activităților de intermediere imobiliară, precum și pentru activități de marketing prin e-mail și telefon. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptare a dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului web. În situația în care doriți să beneficiați de unul dintre serviciile noastre imobiliare, vă punem în vedere faptul că datele furnizate de către dumneavoastră vor fi direcționate de către departamentul „customer care – call center” către consultanții imobiliari în vederea identificării soluțiilor imobiliare optime pentru dumneavoastră și pentru propunerea către dumneavoastră a celor mai bune produse imobiliare, precum și către partenerii noștri cărora le oferim consultanță.

 • Date cu caracter personal prelucrate:
  • pentru persoane fizice: nume, prenume, telefon, e-mail;
  • pentru persoane juridice, următoarele date ale persoanei care reprezintă persoana juridică şi/sau ale persoanei de contact: nume, prenume, telefon, e-mail;
 • Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal: articolul 6 litera a și b din Regulamentul UE 2016/679;
 • Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 3 ani de la colectare

DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.
 • Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.
 • Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. restricționarea procesării de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. sau procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
 • Dreptul de opoziție: aveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.
 • Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. către dumneavoastră sau către o altă entitate ce urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

In ceea ce priveste comunicările de marketing, acestea au la baza consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Modificarea setărilor din politica de cookies aferentă acestui site web;
 • Modificarea acordurilor dumneavoastră GDPR în cadrul paginii dumneavoastră de acord GDPR specificată în cadrul mesajelor pe care le primiți de la CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L.;
 • Contactarea CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru cadrepturile și libertățiledumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să modificăm condițiile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră. CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa de e-mail gdpr@conadi.ro sau prin telefon la numărul de telefon +40 213.104.515. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări vă puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

POLITICA DE COOKIES

Acest site web folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor dumneavoastră. În timpul parcurgerii site-ului web, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri, conform optiunilor exprimate in acest sens. Cu toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri, este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu fie disponibile.

CE ESTE UN COOKIE?

Un cookie este un mic fragment de text pe care site-urile web îl transmit browser-ului și care este stocat în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi computerul personal, telefonul mobil, tabletă, etc. Aceste fișiere sunt utilizate de către site-urile web să-și amintească informații despre vizitele utilizatorilor, cum ar fi preferințele de limbă și alte opțiuni, în timp ce vă ajută să setați lucrurile pentru următoarele vizite și vă fac site-ul web mai util prin personalizarea conținutului său. Cookie-urile joacă un rol foarte important în îmbunătățirea experienței de utilizare a site-ului web.

CUM SE FOLOSESC COOKIES?

Prin consimțământul acordat, utilizatorul permite instalarea cookie-urilor în dispozitivul său pentru a ne spune următoarele informații:

 • Informații statistice cu privire la utilizarea website-ului;
 • Formatul de web preferat pentru accesul la dispozitive mobile;
 • Cele mai recente căutări făcute din serviciile de pe web, precum și detaliile personalizate ale acestor servicii;
 • Detalii pentru conectarea la rețelele sociale pentru utilizatorii care accesează site-ul web prin conturile lor de pe Facebook.

TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSITE

Acest website folosește atât cookie-uri temporare și permanente. Cookie-urile temporare (de sesiune) stochează date doar atât timp cât utilizatorul este pe website, în timp ce cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului, astfel încât să poată fi accesate și utilizate în mai mult de o sesiune. În funcție de scop și de datele obținute prin intermediul cookie-urilor, putem utiliza:

Cookie-uri strict necesare, fără de care nu v-am putea livra conținutul site-ului și care asigură funcționalitatea de bază a site-ului. În legătură cu acestea nu vă puteți manifesta opțiunea, dacă doriți să utilizați acest site.

FurnizorCookieDescriere
arcadiaapartments.roPHPSESSIDPăstrează sesiunea de lucru activă în timpul navigării pe site
arcadiaapartments.ro_utm_sourcePăstrează sursa navigării activă în timpul navigării pe site, în cazul în care utilizatorul a folosit un link dintr-o campanie publicitară. Este un cookie de sesiune, se șterge odată cu sesiunea.
arcadiaapartments.ro_utm_campaignPăstrează sursa navigării activă în timpul navigării pe site, în cazul în care utilizatorul a folosit un link dintr-o campanie publicitară pentru a intra pe website. Este un cookie de sesiune, se șterge odată cu sesiunea.
arcadiaapartments.ro_utm_contentPăstrează sursa navigării activă în timpul navigării pe site, în cazul în care utilizatorul a folosit un link dintr-o campanie publicitară. Este un cookie de sesiune, se șterge odată cu sesiunea.
arcadiaapartments.ro_utm_termPăstrează sursa navigării activă în timpul navigării pe site, în cazul în care utilizatorul a folosit un link dintr-o campanie publicitară. Este un cookie de sesiune, se șterge odată cu sesiunea.
arcadiaapartments.ro_utm_cidPăstrează sursa navigării activă în timpul navigării pe site, în cazul în care utilizatorul a folosit un link dintr-o campanie publicitară pentru a intra pe website. Este un cookie de sesiune, se șterge odată cu sesiunea.

Cookie-uri demarketing Aceste cookie-uri ajută la gestionarea eficientă a spațiilor de publicitate, care sunt incluse în pagina web sau aplicația din care se prestează serviciul. Ele sunt folosite pentru a adapta conținutul de publicitate, pentru a vă asigura că este relevant pentru dumneavoastră și pentru a evita afișarea reclamelor pe care utilizatorul le-a văzut deja.

FurnizorCookieDescriere
arcadiaapartments.ro_gaÎnregistrează un ID unic generat de Google care este utilizat  pentru procesul de retargetare si pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web
arcadiaapartments.ro_gidÎnregistrează un ID unic generat de Google care este utilizat pentru procesul de retargetare si pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web
arcadiaapartments.ro_fbpUtilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare in functie de interactiunea dvs cu website-ul nostru, urmand a fi utilizat si de catre entitatea care realizeaza managementul proiectului imobiliar.

Cookie-uri de analiză statistică Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații cu privire la modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul web, care urmează să fie analizate pentru a ne ajuta să aducem îmbunătățiri. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii individuali.

FurnizorCookieDescriere
arcadiaapartments.ro_gatUtilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitărilor

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads.

Aveți posibilitatea de a permite, bloca sau șterge cookie-urile instalate în sistemul dumneavoastră prin modificarea setărilor de opțiuni ale browser-ului pe care îl utilizați. Mai jos sunt descrise metodele pe care le puteți utiliza în cazul a trei din cele mai utilizate browsere web.

BrowserDescriere
Google Chrome– Faceți click pe meniul din bara de instrumente. – Selectați „Setări”. – Faceți click pe „Afișați setările avansate”. – În secțiunea de confidențialitate faceți click pe setările de conținut. – Sub Cookies există o serie de opțiuni pentru setări. – Click aici pentru informații suplimentare
Mozilla Firefox– În partea de sus a ferestrei faceţi click pe butonul Firefox. – Selectati opţiunile. – Selectați panoul de confidențialitate. – În opțiunea Firefox selectaţi utilizare setări personalizate pentru istorie și veți putea alege din diferite opțiuni. – Click aici pentru informații suplimentare
Internet Explorer– În partea de sus a ferestrei Internet Explorer, click pe meniul Instrumente. – Selectați Siguranță și apoi opțiunea „Ștergere istoric navigare” pentru a elimina cookie-urile. – Selectați caseta de validare Cookies, apoi faceți click pe „Ștergere”. – Faceți click pe fila Confidențialitate, apoi, sub Settings, deplasați cursorul la partea de sus pentru a bloca toate cookie-urile sau la partea de jos pentru a permite toate cookie-urile, apoi faceți clic pe OK. – Click aici pentru informații suplimentare

Ultima revizuire: 14 octombrie 2019