Suna acum!
martie 31, 2022

Contract de comodat pentru locuință: model de contract, acte necesare, termeni și condiții

Achiziționarea unui apartament este o adevărată investiție pe termen lung, fie că vrei să locuiești în el, să-l închiriezi sau să-l păstrezi pentru momentul când vei reveni în țară (asta dacă afacerile te poartă prin diferite colțuri ale lumii). Și pentru că posibilitățile sunt infinite, în timp ce viitorul tău cămin este deja achiziționat, îi poți găsi și întrebuințări mai practice, până te vei muta în el. De exemplu, poți invita o persoană dragă să locuiască în el sau să îl folosească pe post de birou sau sediu de firmă pe o perioadă determinată de timp. 

Practic, în loc să-l închiriezi, îl “împrumuți’ unei persoane apropiate, în care ai încredere, făcându-i o favoare în același timp. Tot acest proces necesită însă, semnarea unui contract de comodat care să ateste că tu ți-ai împrumutat apartamentul o perioadă determinată de timp. Dacă n-ai idee ce presupune acest contract, care sunt obligațiile părților contractante, dar și când se încheie, atunci ești în locul potrivit. În acest articol îți vom răspunde detaliat la toate aceste întrebări și nu numai.

Acoperirea legală este foarte importantă, mai ales în domeniul imobiliar, iar noi cei de la Arcadia Apartments Domenii înțelegem asta foarte bine. Colaborând de-a lungul timpului cu numeroși proprietari, dar și oameni de afaceri, am ajuns la concluzia că un contract de comodat te poate salva de multe inconveniente, oferindu-ți liniștea de care ai nevoie.

Ce înseamnă un contract de comodat pentru locuință?

După cum indică și numele, contractul de comodat pentru locuință este un contract încheiat între proprietarul unui imobil (comodant) și o altă persoană (comodatar). Prin acest act, comodantul oferă în mod gratuit comodatarului dreptul de a folosi locuința sau imobilul în cauză, pe o perioadă determinată de timp.

Practic, dacă tu deții un apartament pe care vrei să i-l oferi unei persoane cunoscute sau străine pentru a locui în el sau cu alt scop, fără ca aceasta să-ți plătească chirie, este necesar să încheiați un contract de comodat. 

Din punct de vedere legal, acest tip de contract este cunoscut și sub denumirea de “împrumut de folosinţă”, fiind definit de Art. 2146 al Noului Cod Civil. 

Pe lângă faptul că este gratuit, iar niciuna din părți nu are obligația de a plăti vreo sumă de bani în urma încheierii contractului, un contract de comodat mai este și:

 • Unilateral;
 • Real – este încheiat în urma unui acord voluntar, în care comodantul predă bunul în cauză pentru o perioadă determinată pentru a fi folosit de comodatar. 

Tipuri de contract de comodat

Chiar dacă contractele de comodat pentru locuință sunt cele mai frecvent întâlnite, e bine de știu că există și alte tipuri de contracte, clasificate în funcție de tipul bunului. 

Principalele patru tipuri de astfel de contracte sunt:

 • Contracte de comodat pentru locuință – Acest contract intră în categoria contractelor de comodat pentru imobile și se încheie atunci când o persoană dă spre folosință, în mod gratuit, unei alte părți o casă sau un apartament.
 • Contract de comodat sediul social – Un pas obligatoriu atunci când înființezi o firmă este să ai un sediu social. Dacă nu deții o proprietate pe numele tău, atunci poți declara drept sediu social o casă sau un apartament primit/ă cu titlu gratuit, prin intermediul unui contract de comodat.  
 • Contracte de comodat pentru bunuri mobile –  Acest contract se încheie atunci când o persoană dă spre folosință, în mod gratuit, unei alte părți un bun mobil, precum electrocasnice, device-uri, piese de mobilier sau alte obiecte. 
 • Contracte de comodat pentru autoturisme – După cum sugerează și numele, acest contract are drept obiect o mașină și se încheie atunci când o persoană dă spre folosință, în mod gratuit, unei alte părți autoturismul în cauză. 

Model contract de comodat pentru locuință – Ce trebuie să conțină acesta?

Dacă te-ai decis să închiriezi în mod gratuit un apartament sau un alt tip de imobil, e bine de știut că în contractul de comodat trebuie să incluzi următoarele informații:

 1. Părțile contractante: în această secțiune sunt furnizate datele personale ale comodantului și comodatarului – nume complet, serie, număr de buletin, adresa domiciliului.
 1. Obiectul contractului: sunt oferite informații complete și detaliate despre imobilul care va fi dat în folosință precum numărul de camere, suprafața totală, suprafața utilă, dar și alte informații esențiale.
 1. Durata contractului: acesta poate fi pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În cazul în care contractul are o perioadă determinată, va fi specificată data exactă de expirare a actului. La data respectivă, comodatarul va fi obligat să părăsească imobilul sau să renegocieze prelungirea contractului. 
 1. Obligațiile comodantului: chiar dacă nu e vorba de obligații financiare, există și alte tipuri de îndatoriri pe care un comodant și le poate asuma. De exemplu, acesta se angajează să respecte intimitatea noului chiriaș sau să nu tulbure folosirea apartamentului de către acesta în vreun fel. 
 1. Obligațiile comodatarului: în această secțiune a contractului sunt menționate toate obligațiile pe care comodatarul le are pe perioada de valabilitate a actului. Câteva exemple ar putea fi: părăsirea imobilului la data menționată în contract, predarea apartamentului în stare bună, plata facturilor sau a altor cheltuieli. Adesea, aceste obligații pot varia de la caz la caz, deci nu există o variantă standard. 
 1. Încetarea contractului: aici sunt menționate condițiile în care contractul se anulează, fie că este vorba de o dată de expirare, un eveniment neprevăzut, precum distrugerea imobilului, cererea explicită a proprietarului de a-și recupera imobilul, oferind un preaviz de 30 de zile sau altele. La fel ca la punctul anterior, în funcție de proprietar, aceste condiții pot varia.

Care sunt obligațiile părților într-un contract de comodat pentru locuință?

model contract de comodat

Chiar dacă, într-un contract de comodat pentru o locuință majoritatea obligațiilor îi revin comodatarului, există o serie de obligații pe care ambele părți trebuie să le respecte. 

Iată care sunt principalele obligații ale unui comodant, adică a persoanei care oferă apartamentul:

 • Să restituie comodatarului suma de bani aferentă cheltuielilor cu caracter necesar, urgent și extraordinar efectuate pentru întreținerea și conservarea bunului în cauză (schimbarea instalației electrice, repararea/schimbarea unor țevi nefuncționale, etc) ;
 • Să plătească despăgubiri comodatarului în situația în care imobilul avea anumite vicii, care nu i-au fost aduse la cunoștință comodatarului la momentul încheierii contractului.

Aceste două obligații sunt cel mai des întâlnite, fiind considerate standard. Însă, în funcție de tipul de bun împrumutat, de perioada contractului, dar și de alte variabile pot fi adăugate și alte obligații. Una dintre ele ar fi că proprietarul este obligat să respecte intimitatea și să nu tulbure desfășurarea activităților comodatarului în imobilul respectiv în vreun fel.

În ceea ce privește obligațiile comodatarului, adică a persoanei care primește apartamentul pentru a-l folosi în scopuri proprii, acestea sunt: 

 • Să conserve bunul și să-l returneze în aceeași stare în care l-a primit (într-o stare exemplară), fără a crea defecțiuni sau alte tipuri de inconveniente.
 • Să folosească bunul primit în conformitate cu destinația sa descrisă în contract. De exemplu, dacă vorbim despre un apartament destinat locuitului, acesta nu poate fi folosit drept sediu pentru o firmă. Folosirea bunului în alte scopuri decât cel menționat în contract poate duce la încetarea imediată a contractului, la solicitarea comodantului.
 • Să repare daunele create. În cazul unor calamități sau a altor situații ce nu depind de comodatar, acesta nu este obligat să achite daunele.
 • Să suporte cheltuielile de folosință ale bunului, precum plata facturilor, a întreținerii sau alte cheltuieli efectuate în scopuri proprii. 
 • Să elibereze imobilul la data menționată în contract. În cazul în care acesta dorește prelungirea contractului, este necesar să se adreseze direct comodantului pentru a reface contractul. 

De asemenea, un alt aspect important este că tu, în calitate de comodatar, nu ai dreptul să închiriezi apartamentul sau să împrumuți  bunul în cauză unei alte persoane, fără acordul comodantului. 

Pași de urmat pentru semnarea unui contract de comodat

Pentru a încheia un contract de comodat pentru o locuință ai nevoie să urmezi o serie de pași pentru a te asigura că ești în legalitate.

 1. Acte necesare pentru încheierea unui contact de comodat pentru locuință
 • Buletinele comodantului și a comodatarului;
 • Actul de proprietate al apartamentului, casei, imobilului care se dă în folosință. În acest caz, este valabil atât actul de vânzare-cumpărare, cât și certificatul de moștenitor, titlul de proprietate sau alt tip de act, după caz;
 • Actele de funcționare, în cazul în care comodatarul este persoană juridică.
 1. Responsabilitatea financiară 

După încheierea contractului, acesta nu trebuie înregistrat la ANAF, deoarece locuința se împrumută cu titlu gratuit, nu în schimbul unei sume de bani. Totodată, dacă contractul de comodat se încheie pe o perioadă mai mare de 3 ani, acesta poate fi notat în Cartea Funciară, la cererea explicită a uneia dintre părți. 

 1. Este necesar să mergem la notar pentru a încheia contractul de comodat?

Un contract de comodat pentru apartament poate fi încheiat fie la notar, fie doar între cele două părți implicate. Prezența notarului nu este obligatorie, însă toate obligațiile prevăzute în contract trebuiesc respectate și îndeplinite. Singura diferență ar fi că, în cazul unui contract încheiat la notar, acesta devine titlu executoriu, în cazul în care comodatarul nu dorește să mai returneze apartamentul.

Termeni și condițiile încetării contractului de comodat

De cele mai multe ori, un contract de comodat încetează atunci când termenul contractului expiră, iar comodatarul predă bunul primit, îndeplinind toate obligațiile anterior menționate. Însă mai sunt și alte situații excepționale, când un contract se poate încheia anticipat, precum: 

 • Decesul comodatarului;
 • Comodantul dorește încetarea anticipată a contractului din cauza unei urgențe sau a altui motiv întemeiat, oferind o perioadă de 30 de zile preaviz;
 • Obligațiile prevăzute în contract nu au fost îndeplinite.

În situația în care comodatarul decedează, dreptul de împrumut nu se moștenește, astfel rudele au îndatorirea de a înapoia bunul comodantului. 

Diferența dintre contractul de comodat și contractul de închiriere

Dacă te întrebi prin ce se deosebește un contract de comodat pentru locuință față de un contract de închiriere, având în vedere că ambele au drept obiect un apartament sau o casă, atunci ești în locul potrivit. 

Iată care sunt principalele diferențe dintre cele două tipuri de contracte:

 • Contractul de comodat nu presupune plata unei chirii sau a altei sume de bani. Este un act cu titlu gratuit, la fel ca testamentul sau actul de donație. 
 • Spre deosebire de contractul de închiriere, contractul de comodat nu trebuie înregistrat la ANAF. Având în vedere că e un act cu titlu gratuit, nu există o sumă ce necesită a fi impozitată. În cazul unui contract de închiriere, care include o sumă de bani pentru a folosi locuința respectivă pe o perioadă de timp, înregistrarea contractului la ANAF este obligatorie.
 • Obținerea certificatului energetic nu este obligatorie în cazul contractului de comodat. Însă, este necesară atunci când este vorba despre contractul de închiriere sau de vânzare. 
 • Încetarea contractului de comodat este mult mai ușor de realizat, legea fiind mult mai permisivă. De exemplu, dacă comodantul dorește eliberarea locuinței împrumutate înainte de termenul stabilit, din cauza unor urgențe, acesta este îndreptățit să o facă. Însă, chiar și în această situație este solicitată respectarea unei perioade de preaviz, în care comodatarul primește 30 de zile calendaristice pentru a elibera imobilul. 

Situații în care te avantajează să împrumuți, prin contract de comodat un apartament nou

Să-ți împrumuți propriul apartament nu este o decizie deloc ușoară, chiar dacă n-ai de gând să locuiești în el în viitorul apropiat. Însă, în anumite situații poate fi o alegere inspirată și binevoitoare, în special dacă ajuți o rudă, un prieten sau un vechi partener de afaceri care are nevoie de un sediu social pentru noua lui firmă. 


Astfel, încheierea unui contract de comodat este soluția ideală, mai ales dacă vrei să te asiguri că ambele părți implicate își respectă atribuțiile și obligațiile, având acoperire legală. Iar dacă alternativa împrumutului sună bine, însă momentan n-ai găsit apartamentul potrivit, atunci în cadrul complexului rezidențial Arcadia Apartments Domenii din Sectorul 1  sigur o vei face. Aici vei descoperi locuința ultramodernă, confortabilă și primitoare de care ai nevoie, amplasată într-un complex rezidențial  civilizat, securizat și foarte bine pus la punct. Programează azi o vizionare a apartamentului tău de vis și începe să-ți transformi dorințele în realitate.

Pentru mai multe detalii, lasă-ne mai jos mesajul tău!

Interes